•       Recent colegul nostru, profesorul universitar al Departamentului Microelectronică şi inginerie biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, doctorul habilitat Oleg LUPAN a susţinut pe 13 martie 2019 ca Profesor Universitar Invitat  o prelegere deschisă la Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris, Franța - universitatea TOP 1 in Franța conform https://www.topuniversities.com/,  fiind înaintea  Ecole Polytechnique (ParisTech) şi  Sorbonne University  (locurile 2 şi 3). Prelegerea a fost una din trei planificate în cadrul stagiului didactico-știintific a dlui profesor O. LUPAN la PSL, obținută la invitația prof., dr. hab. Thierry Pauporte, în urma unui concurs internațional riguros bazat pe CV, lista publicațiilor din ultimii 5 ani, mobilitățile internaționale, noutatea și originalitatea proiectului de cercetare științifica și proiectului de predare a cursurilor pentru perioada stagiului.

          În prelegerea cu tema "Preparea nanomaterialelor și nanostructurilor din oxizi semiconductori pentru nanodispozitive" au fost incluse așa subiecte ca: Nanomateriale funcționale pentru nanodispozitive; Sinteza din fază lichidă - SILAR, SCS, CBD; Creșterea hidrotermală; Sinteza electrochimică a nanomaterialelor și integrarea lor în nanodispozitive. La prelegere au asistat atât studenți ai anului 2, cât și profesorii PSL, care au apreciat foarte înalt prelegerea bazată pe realizările dlui profesor O. LUPAN.

          PSL este clasată printre primele 50 de universități din lume de către Times Higher Education (THE) și QS Quacquarelli Symonds (QS). Un număr de 26 de premii Nobel în fizică, chimie, literatură, fiziologie și medicină și economie au fost acordate cercetătorilor din universitate. PSL reprezintă 8% din cercetarea franceză și 6000 de publicații anuale. Cu 4.500 de cercetători și 17.000 de studenți, punctele forte ale PSL sunt comparabile cu cele ale celor mai bune universități din lume.

          Suntem mândri de faptul că asemenea profesor și cercetător cu renume ca doctorul habilitat, profesorul universitar Oleg LUPAN, prin colaborarea cu diverse centre educaționale și științifice internaționale contribuie semnificativ la promovarea imaginii Universități Tehnice a Moldovei și științei naționale peste hotare, iar studenții UTM au posibilitatea să acumuleze cunoștințe profunde în domeniul nanotehnologiilor și să se încadreze în echipa de cercetare recunoscută pe plan internațional sub conducerea dlui profesor Oleg LUPAN.