•        În perioada 13 mai – 7 iulie 2019 trei bioingineri din   Tadjikistan vor urma un stagiu de perfecţionare în domeniul   ingineriei biomedicale la Centrul Naţional de Inginerie   Biomedicală al Universităţii Tehnice a Moldovei.

     

          Cursurile pentru specialiştii din Tadjikistan sunt organizate în   urma vizitei ca expert internaţional invitat în domeniul   tehnologiilor medicale în Tadjikistan a şefului Departamentului Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, prof. univ., dr. Victor   Şontea.

          Programul de studii de 320 ore include pregătirea fundamentală la disciplinele Anatomia    şi fiziologia umană, Securitatea nucleară şi Securitatea în medicină, Bazele electronicii şi Măsurări electronice, dar şi discipline specializate: Managementul tehnologiilor medicale, Dispozitive medicale pentru diagnostic şi terapie intensivă, sterilizare, nou-născuţi şi echipamente de laborator.

          Pregătirea practică va fi efectuată la Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală a Universităţii Tehnice a Moldovei şi la instituţiile medicale partenere: IMSP  Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”, IMSP Spitalul Municipal „Sfânta Treime”.

          Cursurile sunt suportate de Fondul Elveţian Aga Khan Health Service.